XLENT Strategy är ett ledande Skandinaviskt managementkonsultbolag med fokus på intäktsfrågor. Med vår unika expertis och förmågor genom alla steg i intäktsgenereringsprocessen möjliggör vi för våra kunder att effektivt driva intäktsagendan och uppnå sin tillväxtpotential.

Utveckling av kanaler för marknadskommunikation

Projekt/

Utveckling av kanaler för marknadskommunikation

Vår kund hade problem med sin kommunikation och vi stöttade vår kund i att förenkla kommunikationen samt utveckla fungerande behovsanalyser för nödvändiga IT-lösningar.

Ut med kundnöjdhet – Länge leve kundnöjdhet!

Insikt/

Ut med kundnöjdhet – Länge leve kundnöjdhet!

Att nöjda kunder är de bästa kunderna är hos många en självklar sanning. Men att besluta om små och stora investeringar med enbart ökad kundnöjdhet som uppsida är inte självklart en bra idé.

Quote symbol Tobias Bergdahl, Partner

Ett enhetligt bemötande, tvärs alla kontaktpunkter, är avgörande för en bra kundupplevelse

Tobias Bergdahl, Partner