XLENT Strategy är ett nordiskt managementkonsultbolag med spetskompetens inom utveckling och realisering av kundcentrerade strategier. Med de senaste insikterna stöttar vi våra klienter att ta rätt beslut för förbättrad tillväxt, kundnöjdhet samt konkurrenskraft.

“Service as a business”

Projekt/

“Service as a business”

Klienten gick ifrån att tidigare se sin tekniska service enbart som ett stöd för produktförsäljningen och valde istället att se teknisk service som en egen vinstdrivande enhet vilket öppnade upp flera nya affärsmöjligheter.

Same same but different

Insikt/

Same same but different

Services are becoming increasingly important for Scandinavian product manufacturers, triggering a need for them to productify also their services. While these intangible products need investment and professional management just like physical ones, there are some clear differences that have to be addressed to succeed.

Quote symbol Tobias Bergdahl, Principal

Ett enhetligt bemötande, tvärs alla kontaktpunkter, är avgörande för en bra kundupplevelse

Tobias Bergdahl, Principal