XLENT Strategy är ett ledande Skandinaviskt managementkonsultbolag med fokus på intäktsfrågor. Med vår unika expertis och förmågor genom alla steg i intäktsgenereringsprocessen möjliggör vi för våra kunder att effektivt driva intäktsagendan och uppnå sin tillväxtpotential.

Att optimera värdet av befintlig kundbas

Projekt/

Att optimera värdet av befintlig kundbas

Mediabranschen har sedan några år tillbaka gått igenom stora förändringar och har präglats av en branschglidning mellan Telekom och Media.

Ut med kundnöjdhet – Länge leve kundnöjdhet!

Insikt/

Ut med kundnöjdhet – Länge leve kundnöjdhet!

Att nöjda kunder är de bästa kunderna är hos många en självklar sanning. Men att besluta om små och stora investeringar med enbart ökad kundnöjdhet som uppsida är inte självklart en bra idé.

Quote symbol Tobias Bergdahl, Partner

Ett enhetligt bemötande, tvärs alla kontaktpunkter, är avgörande för en bra kundupplevelse

Tobias Bergdahl, Partner