XLENT Strategy är ett nordiskt managementkonsultbolag med spetskompetens inom utveckling och realisering av kundcentrerade strategier. Med de senaste insikterna stöttar vi våra klienter att ta rätt beslut för förbättrad tillväxt och konkurrenskraft.

“Service as a business”

Projekt/

“Service as a business”

Klienten gick ifrån att tidigare se sin tekniska service enbart som ett stöd för produktförsäljningen och valde istället att se teknisk service som en egen vinstdrivande enhet vilket öppnade upp flera nya affärsmöjligheter.

Kundupplevelse by Design

Insikt/

Kundupplevelse by Design

De flesta företag överskattar den kundupplevelse de levererar. Så här tar du kontroll och skapar exceptionell Kundupplevelse by Design.

Quote symbol Tobias Bergdahl, Principal

Ett enhetligt bemötande, tvärs alla kontaktpunkter, är avgörande för en bra kundupplevelse

Tobias Bergdahl, Principal