XLENT Strategy är ett ledande svenskt managementkonsultbolag som optimerar top-line: tillsammans med våra kunder definierar och realiserar vi intäktsagendan.

Ny segmenteringsmodell och kundstrategi på en marknad i förändring

Projekt/

Ny segmenteringsmodell och kundstrategi på en marknad i förändring

En hårdnande konkurrens bidrog till att företagets nykundsintag minskade drastiskt, samtidigt som befintliga kunder bytte leverantör i allt större utsträckning

Turning Customer Intelligence into business value

Insikt/

Turning Customer Intelligence into business value

The importance of a well functioning and balanced Customer Intelligence process

Quote symbol Tobias Bergdahl, Partner

Ett enhetligt bemötande, tvärs alla kontaktpunkter, är avgörande för en bra kundupplevelse

Tobias Bergdahl, Partner